Shop Mobile More Submit  Join Login
History class by Tenshi-no-Hikari History class by Tenshi-no-Hikari
This is just some thought I had a while ago.

I think that history class must be really funny nowadays for the Hetalia fangirls, with all the Hetalia fandom around.

Now I wonder if something like that already happened in your class… xD

EDIT: Since some people misunderstood this, no, this comic does not state that laughing about historical tragedies is funny. It is just meant to be an observation of what actually happens in some classrooms. Without any judgement from my side. People just are the way they are and it may be either a good or bad thing but it does not change facts.
Besides, this is a parody, so no need to get upset.

Edit2: Opinions and actions of the characters in this comic do not necessarily reflect my own. =_=;;
Add a Comment:
 
:iconyumi-mizuno:
yumi-mizuno Featured By Owner 1 hour ago
I hope you not will be mad .... but I made translation od your comic
handlarz-iluzji.blogspot.com/2…
Reply
:iconrandombushgirl:
Randombushgirl Featured By Owner Feb 6, 2017  Hobbyist General Artist
Every Hetalia fan EVER!
Reply
:icondrawtheyandere:
DrawTheYandere Featured By Owner Jan 25, 2017  Hobbyist General Artist
:'))
Reply
:iconhappy-fandomgeek:
Happy-FandomGeek Featured By Owner Jan 15, 2017  Hobbyist Artist
too true!
Reply
:iconlotus-scar:
Lotus-Scar Featured By Owner Jan 15, 2017  Hobbyist General Artist
I remember watching Hetalia. I wasn't even interested in the main countries or world wars, I was pretty focused on South Korea and Hong Kong. But I did learn a lot about history during that time (kinda. . .).
Reply
:iconsteppe-raider:
steppe-raider Featured By Owner Jan 12, 2017
Descriptively speaking, merely a fact that many hetalia fans are insensitive to the horrible actualities & consequences of wars.
Reply
:iconkinodiamondblack:
KinoDiamondblack Featured By Owner Jan 2, 2017  Student Filmographer
omg
Reply
:iconstrawberrysalad:
StrawberrySalad Featured By Owner Sep 13, 2016  Hobbyist Traditional Artist
During history today, my teacher was saying "So the Deceleration of Independence was almost like a break-up letter from America to Britain." And I had to step outside because I was laughing too hard.
Reply
:iconimouttaideasforname:
imouttaideasforname Featured By Owner Sep 7, 2016  Hobbyist Digital Artist
This happened to me.
Reply
:iconpippanight:
Pippanight Featured By Owner Aug 23, 2016  Hobbyist Artist
😂😂😂😂😂😂
Reply
:iconscarlettsubaki:
ScarletTsubaki Featured By Owner Jun 16, 2016  Hobbyist Traditional Artist
THAT IS SO ME
Reply
:iconmorbidsilence13:
MorbidSilence13 Featured By Owner May 6, 2016  Hobbyist General Artist
What a whores MOG
Reply
:iconmorbidsilence13:
MorbidSilence13 Featured By Owner May 6, 2016  Hobbyist General Artist
* OMG
Reply
:iconlilysong182:
lilysong182 Featured By Owner May 5, 2016
I would be the Girl with black hair  like "hehehe~"
Reply
:icongunsche19:
gunsche19 Featured By Owner Apr 1, 2016  Hobbyist Filmographer
this happened when I was teaching in Ohio literally half the fucking class laughed when I said Germany invaded the vital regions of Italy now this is the reason this generation is becoming more retarded with secret jap propaganda
Reply
:iconmorbidsilence13:
MorbidSilence13 Featured By Owner May 6, 2016  Hobbyist General Artist
You are right sir
Reply
:iconflamingwingedwolf:
Flamingwingedwolf Featured By Owner Mar 26, 2016  Hobbyist Writer
This is me and most of my friends XD
Reply
:iconliay201:
Liay201 Featured By Owner Feb 16, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Lol, so true. That had happened to me before, but not with that scenario....
Reply
:iconjizzyness:
jizzyness Featured By Owner Dec 17, 2015  Hobbyist Artist
omg this did happen to me but it was just me giggling and my teacher saying to get my head out of the gutter he didnt even ask why hahaha he just knows me 
Reply
:iconcreamcakeblast:
CreamCakeBlast Featured By Owner Nov 11, 2015  Hobbyist General Artist
dying omfg
Reply
:iconthe-glitchest:
The-Glitchest Featured By Owner Nov 8, 2015
W̛A̴R̡NIN҉Ģ! ͜C̕arr̴y̵ ͜on̡ ͏read́i͘n͞g̷!́ ͘O҉r ̵you will͏ ̸d̷ie҉, év́en ͝i͠f yo҉u ̡on̷ly҉ ͢l̵o̢o̕k͠e̴d̛ ͟a̕t t͟he word̕ war͠ning̸!
O̷n̕ce̕ t̶h̷ér̵e ͠was a͝ little͡ ͏g̨ir̡l ͜cal͜l̡e̴d ̴C̨la͠rissa, she̸ was̕ te̷n̴-yea͜r̢s-́o̸l̀d and͞ ̸she li̴v̡e͘d̛ ̷iǹ ͡a ment͝al
͏hos̶p̵it͡a͜l,͟ bec͟aưs͏e ̛she ̷k͟illed he̶r ̵m̴o̸m ̕a͜nd͡ h͢er̛ dad.̧ She͠ ̛go͝t s̸o͏ bad she we̕ńt ҉t͏o̶ k͘i͡l͟l̸ ͞a̸ll͏ ͝th͠e
͘st͜a͝f̧f ̨in ͞t̴he̶ ͜h̀o̵şp͠i̧ta͝l҉ ̶s͘o͞ ͜t͝he̸ More͜-g͢overn҉me̢n̸t ͟decided that҉ b̶es͞t͢ ̴i͏d̢e̡a ̵w҉a͡s ͠to̡ ͘gèt r͞i҉d ̀o͢f̀ ͡her͠ so͘
t̴he͟y ̶se͡t ̡up ͝a̸ ͝s̸pęc͡i͏a͘l͝ ̡r̵óom ̨to ͜ki͠l͟l ̢h̶er,̀ ̶a̛s ̶hum̸an͝e as ҉po̡ss͠ib̡le b̶ut ̀it w̵en͜t ͠w͟r͞on̸g̛ ͟t̴h͝e
mach͡i̴ne͘ ̨t͜he͞ý ͞wer̢e҉ ̡usi̧ng͞ w̵ent w̡ron̷g͟. A̴n̕d ̶s̢he͜ ̨sa̧t͝ ͠th͠e͝re i͠n a̢gony ̛f̵o͜r̀ h̶our͜s úntil͜ ̷she d̀ie̸d.̸
N̡o̶w ̢ev̶e̢ŗy ̴week̴ ͞ón͜ t͟he ͢day ̛of h́e̸ŕ ̸d̡ea̸th she re͠t́u͞rns to͏ ҉th̛e ̶p̕er̶s̨on t̡hat ҉r͟ea̡d̶s̶ this ̷let̵te͜r,҉ ́on
a͡ ̧Món͢da͠y͏ ̵ni͘ght a̵t͠ ̧1҉2:0̶0 ͢a.m. ̀S̷h̡e̕ ͢cre͟ep̨s ͡into͟ ͡y̨o̡ur ro̢om͜ ańd kilĺs you̴ ̵slo̢w͢l͏y̛, ͘by̴ c̢utţi͡n̢g̀ y͜ou
an͟d ͘wa̶t̢c͘hín͜g̷ ̶you̸ bl̵eed ̶t͘o ͠de̡at҉ḩ. N̛o̧w͟ ̵s̶en͘d t̵his͟ ̶to̵ t͞eņ ̀oth҉er pi͡ct͞ur͡es ̵on͞ t̡his ̡o͡n͞e ͢s̛i͡te,͞ ̢and҉
she ͠w͢i̷l͢l҉ ͠h͢a͟u͘nt some͟one͘ ̧e͟l͝s̶e ͢who̶ doe̡sn't̸. ͠This͢ is͘n't fake҉.͢ app҉a͏r͢entl͡y̛, i҉f̵ ̢ỳo̧u͝ ̀cop̶y ̛a̢n҉d ̷p̀a͢s̢te
҉t͠h͠is̀ to ̨tèǹ c̀omm͟ent̨s̀ in͡ ͠th͠e ҉n͘ex̶t͞ ͝t͟ȩn ̵m҉in̛ut͞és ͞you w͟ill ́h̵a͜ve ̛th͠e̡ bést́ d̶ąy̷ ̶o͜f͘ ̡y̵ou͢r ͝l͘i̢f͜e t͟omo͜rrow̧.̧Y҉o̧u
̧wi҉ĺl͠ ̶e̢ither͞ ͢ge͘t̵ kis̛s̷ed or͟ ҉a͏s͢k͟e̢d ͘ou̸t, if ͝y̨ou͜ br͏e̴ak t͏hi͘s͞ chain̶ u w̡il̸l ̶s̨ee̕ a̷ l̕i͠tt̷l̷e͜ de̸ad ̡gi͝r͢l in҉ you
Reply
:iconimouttaideasforname:
imouttaideasforname Featured By Owner Sep 7, 2016  Hobbyist Digital Artist
Cool effect. How did you do it?
Reply
:iconpixal-squid:
Pixal-Squid Featured By Owner Feb 5, 2017
zalgo 
Reply
:iconw4llfl0wer:
W4LLFL0WER Featured By Owner Dec 6, 2015  Hobbyist General Artist
Please don't do this kind of thing.
it stupid,annoying,and isn't even real. 
Reply
:iconthe-glitchest:
The-Glitchest Featured By Owner Dec 7, 2015
w̴ow ͢sur҉pr͘is͝i̵ng҉l͞ý ҉y̨o͟ur ̨t͠h̨e͜ on̕ly p̛e͞rs͟on tha̵t̨ has̶ ͟sai͟d̨ ̷e͞v͢e͏ryone͘ ҉iş ͜sc̶a͞r̴ed of̢ ͞it̢ a͝nd͠ ̴did ̕wha͝t ̵i͘t s̸aid ̛į'm ju̶st do̡ing ͠it t̡o be̛ ̵a̶nnoy͞in͝g l͏o̕l͡
Reply
:iconw4llfl0wer:
W4LLFL0WER Featured By Owner Dec 7, 2015  Hobbyist General Artist
alright! just next time please keep in mind that it in fact DOES annoy people and doing this could get you blocked and i dont think anyone would want that lol!
I know its for the laughs but try to keep in mind that some people can get extremely scared by these, and they can really harm a person mental health!!
Reply
:iconthe-glitchest:
The-Glitchest Featured By Owner Dec 9, 2015
I find it very respectful that someone is being very considerate of other people online most people just talk trash about posts or other people in general thank you for caring about other people. :)
Reply
:iconw4llfl0wer:
W4LLFL0WER Featured By Owner Dec 9, 2015  Hobbyist General Artist
No problem, I think the main reason is i hate feeling rude. Especially is because a lot of the people who repost those only post them out of fear, only to be yelled at for having those fears! And thank you too for understanding!
Reply
:iconvelvetbluerose:
VelvetBlueRose Featured By Owner Nov 8, 2015
LMFAO. I never thought about it untill I saw this comic. History classes are going to be though~ XD
Reply
:iconkantajunkage:
KantaJunkage Featured By Owner Sep 13, 2015
Vary Vary Good
Reply
:iconbluechocolate21:
BlueChocolate21 Featured By Owner Aug 24, 2015
Thank you for making history class more interesting Hetalia!
Reply
:iconclouddashieart:
CloudDashieART Featured By Owner Aug 18, 2015  Hobbyist Digital Artist
wtf
Reply
:iconawesme4science:
Awesme4Science Featured By Owner Aug 15, 2015  Student Traditional Artist
omg xD
Reply
:iconnerdforever-19:
nerdforever-19 Featured By Owner Aug 13, 2015
This is what happens to you when you watch Hetalia ;P
Reply
:iconnak246:
NAK246 Featured By Owner Jul 21, 2015  Hobbyist Traditional Artist
HA! That awesome!!!! 😄
Reply
:iconscud8176:
scud8176 Featured By Owner Jul 1, 2015  Hobbyist Artist
LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL
Reply
:iconjennysaro:
JennySaro Featured By Owner May 31, 2015  Hobbyist Traditional Artist
YEAH! I'm like that in history class XDD. After watching Hetalia, I started to love history :D
Reply
:iconlunabonnefoy:
LunaBonnefoy Featured By Owner May 16, 2015  Student Artist
Us hetalians...A mysterious yet beautiful species.
Reply
:icontruebluetardis:
TrueBlueTardis Featured By Owner Apr 25, 2015  Hobbyist General Artist
My history teacher has this map with a bunch of different countries that have arrows leading from them to other countries, showing how they "invaded" that country. Every day is a struggle to not piss myself laughing.
Reply
:iconthisischaos9000:
thisisCHAOS9000 Featured By Owner Mar 1, 2015
meh
Reply
:iconhikarinouta:
HikarinoUta Featured By Owner Mar 1, 2015
these comments are horrible.
just...
ugh.
Reply
:iconadohr:
Adohr Featured By Owner Feb 2, 2015
HETALIA IS LIFE ! ! !
Reply
:iconblueflameofmight:
BlueFlameOfMight Featured By Owner Jan 30, 2015  Student General Artist
That's totally me XD
Reply
:iconwatermuffintop:
watermuffintop Featured By Owner Jan 2, 2015  Hobbyist General Artist
Wait wouldn't tgat be romano xD?
Reply
:iconpowdergirl101:
powdergirl101 Featured By Owner Dec 31, 2014  Student Artist
Thank goodness there are no hatiliar fangirl
in my class
Reply
:iconfelionavargas:
FelionaVargas Featured By Owner Dec 26, 2014  Hobbyist Writer
I think we can all relate with this XD

Happened to me lots of times. once, I submitted a HetaOni script to my teacher but the draft was a FrUK fanfic. another one was when i used the hetalia theme song on season 5 as background music, and when my teacher mentioned about the First Modern Olympics, I laughed so hard [France nii-chan and the Olympia Romance] that all my classmates [except for 4 other hetalians in my class] and my P.E. teacher looked at me like, "Wtf?"

Nice comic though :D
Reply
:iconskylar-girl:
Skylar-Girl Featured By Owner Dec 20, 2014  Hobbyist
I feel this XD
Reply
:iconfluffythehedgehog12:
fluffythehedgehog12 Featured By Owner Nov 28, 2014  Hobbyist General Artist
History class in middle school was a NIGHTMARE after Hetalia claimed my soul. Me and my friend laughed and cried while learning about the older nations. X'D
Reply
:iconbutterscotchripple77:
ButterscotchRipple77 Featured By Owner Nov 5, 2014  Student Artist
this once happened to me and :iconmarian77677:
Reply
:iconqqi25:
QQI25 Featured By Owner Nov 4, 2014  Hobbyist Writer
Excellent excellent excellent excellent excellent work. I love it!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 3, 2011
Image Size
290 KB
Resolution
597×1391
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
327,573 (3 today)
Favourites
20,161 (who?)
Comments
5,273
Downloads
3,018
×